Personal Sports | Din personliga tränare i Göteborg

Integritets- och privatpolicy www.personalsports.se

Personuppgifter
För att kunna svara på dina frågor, uppfylla dina önskemål och hantera interaktiva funktioner, såsom kontaktformulär eller medlemskap, kan det vara nödvändigt att fråga efter vissa personliga uppgifter, t.ex. namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Om du beställer en produkt, efterfrågar en tjänst eller skickar innehåll till www.personalsports.se, kan Personal Sports behöva kontakta dig för att få ytterligare information som behövs för att bearbeta din efterfrågan. Personal Sports kommer emellertid inte att vidarebefordra denna information till tredje part utan ditt tillstånd, utom om så krävs för att bearbeta din order, fullgöra din efterfrågan eller hantera interaktiva tjänster.

Lämnande av e-postadress vid beställning av nyhetsbrev
På vissa sidor på www.personalsports.se erbjuds besökaren att prenumerera på Personal Sports nyhetsbrev. Vid beställning av detta nyhetsbrev, kommer e-postadressen inte att säljas, bytas eller delas med andra företag, organisationer eller privatpersoner. Användaren kan när som helst avsluta sin prenumeration.

Länkar
På Personal Sports webbplats kan finnas länkar till andra webbplatser som vi inte kontrollerar. När du klickar på en av dessa länkar, flyttas du ut från vår webbplats och ansluts till en webbplats som tillhör den organisation eller det företag som du valt. Om du besöker en webbplats utanför Personal Sports som är länkad till vår, bör du ta del av den webbplatsens integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter.

Sammanställda datas riktighet
Personal Sports kan på eget initiativ, eller på din begäran, komplettera, korrigera eller radera eventuella ofullständiga, felaktiga eller föråldrade uppgifter som Personal Sports samlar in i samband med driften av denna webbplats.

Minderåriga
Personer under 18 års ålder får inte utan tillstånd från förälder eller vårdnadshavare genomföra köp eller företa andra rättshandlingar på denna webbplats utan sådant tillstånd, om detta inte tillåts av tillämpbara lagar.

Rätt att begära information
Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Personal Sports oavsett om dessa samlats in via webbplatsen eller på annat sätt. Om du vill ha sådan information, ska du lämna en skriftligt undertecknad begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen göras på papper, och kan inte skickas med e-post. Skicka din ansökan till:

Personuppgiftansvarig
Personal Sports
Såggatan 8
414 58  Göteborg


Copyright © 2005-2017 by Personal Sports | Såggatan 8 | 414 58 Göteborg | +46 (0) 737067767
Prenumerera på vårt Fitfacts nyhetsbrev och besök vår blogg